نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن الفبای دبستان شهید مدنی

جشن الفبای دبستان شهید مدنی


جشن الفبای دبستان شهید مدنی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش باهدف ایجادخاطره ماندگار دراذهان کلاس اولی های دبستان شهید مدنی به آموزگاری کارگریان جشن شکرانه یادگیری وتوانایی خواندن ونوشتن  این دبستان برگزارشد.در پایان دانش آموزان پایه اول از زحمات آموزگار خودتقدیرنمودندوکیک جشن یادگیری الفبای فارسی بین آنان توزیع شد