نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری آغاز شد

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری آغاز شد


ثبت نام وام ضروری بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری آغاز شد
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين‌الملل صندوق بازنشستگي کشوري، بازنشستگان و موظفين مشترک صندوق بازنشستگي کشوري مي‌توانند تا 16/3/94 با توجه به شرايط و ضوابط زير، فرم درخواست وام ضروري را از طريق مراجعه به cspf.ir تکميل نموده و ثبت نام کنند.
پس از پايان مهلت ثبت نام، در صورت تصويب وام، مبلغ به حساب متقاضي، نزد بانک صادرات ايران واريز و با پيام کوتاه به اطلاع خواهد رسيد.
ضوابط و شرايط دريافت وام

1- اعتبار وام براساس تعداد بازنشستگان و موظفين هر استان تعيين مي‌شود.
2- اولويت با متقاضياني است که تاکنون از وام ضروري استفاده ننموده باشند.
3- مبلغ وام بيست ميليون ريال است و فقط به حساب متقاضي در بانک صادراتي که حقوق بازنشستگي / وظيفه دريافت مي‌کند و در سيستم احکام درج شده واريز خواهد شد.
4- پرداخت اقساط وام 36 ماهه و با کارمزد ساليانه 4% است.
5- فقط يکي از وراث وظيفه بگير با توافق ساير وراث مي‌تواند از وام استفاده نمايد؛ در هنگام دريافت وام، ارايه موافقت کتبي از ساير وراث مذکور از سوري وارث توافقي ضروري است
.
6- ارايه اصل حکم سرپرستي صادره توسط دادگستري جمهوري اسلامي ايران از سوي وراث صغير و محجور در هنگام دريافت وام ضروري است.

تذکر:
- ذکر شماره دفتر کل بازنشستگي، شماره ملي، شماره حساب بانک صادرات ايران وشماره تلفن همراه در فرم ثبت نام الزامي است.
- تکميل فرم، حقي را براي دريافت وام ايجاد نخواهد کرد.
- چنان‏چه تعداد متقاضيان (در شرايط برابر) افزون بر ميزان مقرر باشد در اين صورت از طريق قرعه‌کشي، برندگان انتخاب خواهند شد.
- تسويه حساب قبل از پايان اقساط وام ضروري دريافتي، مشمول مقررات مالي بانک خواهد بود.
.