نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ی کمیته هماهنگی گرامیداشت هفته بسیج

تشکیل جلسه ی کمیته هماهنگی گرامیداشت هفته بسیج


تشکیل جلسه ی کمیته هماهنگی گرامیداشت هفته بسیج
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی باهدف گرامیداشت هفته بسیج جلسه اعضای کمیته هماهنگی بسیج خاتم درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شد حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه ضمن نکوداشت ویادوخاطرات  ایثارگری های شهدای بسیجی  برضرورت هرچه بهتر برگزارشدن برنامه های هفته بسیج تاکید نمود.درادامه جلسه پس از ارایه نقطه نظرات وپیشنهادات اعضاء اهم برنامه های گرامیداشت هقته بسیج تدوین ومقررشد به کلیه مدارس ابلاغ گردد.یادآوری می گرددبرگزاری همایش بزرگ بسیجیان درپنج آذر ،تشکیل جلسات فرهنگی سیاسی واجرای مراسم صبحگاهی  متناسب با هفته بسیج ، گل افشانی وغبارروبی گلزارشهدا ،شرکت منسجم دانش آموزان وفرهنگیان بسیجی درنماز عبادی سیاسی جمعه ازعمده ترین برنا مه های هفته بسیج درمدارس خاتم است