نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، پنجمین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم به ریاست حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم، کلیه اعضا و مدعوین حاضر در جلسه در محل  این مدیریت تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا مدیر آموزش و پرورش خاتم و رئیس گروه بهبود کیفیت سواد آموزی به موضوع فعالیت های انجام گرفته در هفته نهضت سواد آموزی و برنامه های گرامیداشت هفتم دی ماه پرداخت.

در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول نهضت سواد آموزی در رابطه با مسابقه کتابخوانی که در دهه فجر برگزار خواهد شد و شیوه نامه سواد آموزی در خصوص بن روستایی و سایر مسائل حوزه سواد آموزی نکاتی را بیان نمود.