نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی  اداره آموزش و پرورش خاتم  ، دومین جلسه  شورای پشتیبانی  سواد آموزی خاتم با حضور  کلیه اعضا و به ریاست محمد زاده  رحمانی  فرماندار و ریس شورای پشتبانی  سواد آموزی  در  محل  فرمانداری تشکیل گردید .

در ابتدا جلسه  مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم ،  در رابطه  با اهمیت  سواد و نقش آن در توسعه  توضیحاتی  را بیان  نمودن و سواد  را زیر  ساخت  بر کلیه  دستگاهها  اجرایی  شهرستان  را برشمرد و به موقعیت های  سواد  آموزی شهرستان  و جایگاه آن  در استان  مطالبی  را خدمت  حضار  بیان نمودند . در ادامه آقای حبیب الله کاظمی نسب  مدیر آموزش و پرورش خاتم هم  در رابطه  با حجم ابلاغی  سواد آموزی شهرستان  و مشکلات  موجود توضیحات کاملی  را بیان  نمودندو اشاره  نمودند  علیرغم  برخی مشکلات   سواد آموزی  خاتم  موفق  شده است  تعداد  سوادآموز بیشتری  را  تحت  پوشش قرار دهد .

در ادامه  محمد آذره  کارشناس  مسئول  سواد آموزی  ، مصوبات جلسه قبل را مرور نمودند و  خلاصه ای   از عملکرد  سواد آموزی را  از ابتدای  سال جاری و آمارگیری نفوس و مسکن  توضیحات  کاملی  را خدمت  حضار  در جلسه بیان  نمود .