نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ستاد امتحانات سواد آموزی خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، جلسه ستاد امتحانات سوادآموزی به ریاست حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش و پرورش و رئیس ستاد امتحانات و با حضور اعضا درمحل این مدیریت تشکیل گردید .

ابتدا حبیب الله کاظمی نسب با اشاره به فعالیت های سال جاری و امتحانات برگزار شده در سال94، از همه ی کسانی که در عرصه سواد آموزی تلاش کرده اند تشکر و تقدیر نمود.

در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی در رابطه با شیوه نامه امتحانات پایان دوره و فعالیت های انجام شده توضیحات کامل را بیان نمود.

جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید.