نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازدانش آموزان منتخب مسابقات ورزشی فرهنگی هنری دبستان لقمان حکیم

تجلیل ازدانش آموزان منتخب مسابقات ورزشی فرهنگی هنری دبستان لقمان حکیم


تجلیل ازدانش آموزان منتخب مسابقات ورزشی فرهنگی هنری دبستان لقمان حکیم
براساس این گزارش درجلسه ی انجمن اولیاء ومربیان دبستان مختلط لقمان حکیم باحضور معاون پرورشی فرهنگی وکارشناس تربیت بدنی تندرستی بااهدای جوائزولوح سپاس ازمنتخبین مسابقات ورزشی فرهنگی هنری علمی دبستان لقمان حکیم تقدیروتجلیل بعمل آمد