نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست وسومین جلسه ی هم اندیشی شورای اداری

بیست وسومین جلسه ی هم اندیشی شورای اداری


بیست وسومین جلسه ی هم اندیشی شورای اداری

به گزارش  روابط عمومی واطلاع رسانی  مدیریت آموزش وپرورش خاتم ، حبیب الله   کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دربیست وسومین جلسه ی هم اندیشی شورای اداری کارکنان ضمن تقدیر وتشکر از زحمات کارکنان تصریح کرد افزایش کیفیت سطح تعلیم و تربیت از اولویت‌های آموزش و پرورش است واین امرباید درسال جاری نیز استمراریابد وی تقویت کیفی جلسلت، پیگیری نتایج ،تجزیه وتحلیل ، طرح تکریم ارباب رجوع  بازدید ازمدارس ونظارت بربرنامه های آموزش وپرورشی واجرای طرح های مهم و نتیجه بخش را از دیگر اولویت های کاری این مدیریت بیان نمود  

مدیر آموزش و پرورش خاتم  درادامه از کسب مقام نخست توسط نهضت سوادآموزی خاتم در دوماهه ی نیمه دوم سال جاری در استان یزد خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به ارزیابی انجام شده توسط کارشناسان نهضت سواد‌آموزی یزداین شهرستان دردوماهه ی نیمه دوم سال جاری در بین شهرستان‌ها و مناطق استان یزد به مقام نخست دست یافت وی باتقدیر وتشکر ازمحمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم ،این افتخار‌آفرینی را نتیجه تلاش‌های صادقانه همکاران درحوزه نهضت سوادآموزی مدیریت عنوان  و اظهارداشت  امیدواریم این روند تداوم یابد .درادامه جلسه هریک از کارشناسان  مسائل ومشکلات واهمیت های کاری خودرابیان کردند


 


.