نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگروه تخصصی گروه های آموزشی ابتدایی

برگزاری کارگروه تخصصی گروه های آموزشی ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،درراستای کیفیت بخشی وبحث وبررسی مسائل آموزشی باحضور سرگروه های آموزشی پایه های اول تا ششم ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش یزد کارگروه تخصصی کیفیت بخشی به مسائل آموزشی آموزگاران ابتدایی خاتم درمحل دبیرستان انقلاب برگزارشددراین جلسه بررسی مسائل ومشکلات آموزشی، نقدوبررسی کتاب های درسی ،تعمیق بخشی به مفاهیم دروس وتجزیه وتحلیل طرح های آموزشی ازعمده ترین مباحثی بود که دراین کارگروه تخصصی موردبحث وتبادل نظرطرفین قرارگرفت