نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم

برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  حبیب الله کاظمی نسب مدیرودبیرشورای آموزش وپرورش خاتم ضمن تشکر ازحضوراعضا وبا آرزوی قبولی طاعات وعبادات گزارش تفصیلی از فعالیت های آموزش وپرورش ارایه ودرصد قبولی دیپلم دانش آموزان خاتم درخرداد94را 74درصداعلام وازززحمات فرهنگیان تقدیرنمود.همچنین مهندس زاده رحمانی فرماندارورئیس شورای آموزش وپرورش خاتم با دعوت عموم به شرکت درراهپیمایی روز جهانی قدس برضرورت توجه بیشتربخش فرهنگی ،اردوگاه دانش آموزی ،حل مشکلات ناوگان حمل ونقل  دانش آموزی ومشارکت جدی اولیاء درکمک به مدارس، تامین بخشی ازجوائز دانش آموزان وتشکیل همایش خیرین شهری وکشوری درشهریورماه جاری وتوسعه رشته های علوم انسانی تاکید نمود.گفتنی است حجه الاسلام رضایی امام جمعه ونماینده ولی فقیه درخاتم نیزدرجلسه با دعوت عموم درراهپیمایی روز جهانی قدس، برخروجی مطلوب کنکور،هدایت تحصیلی خوب دانش آموزان وتوجه بیشتر به امورمعنوی آنان وتوجه دولت به مشکلات فرهنگیان نقطه نظراتی بیان نمود.گفتنی است موضوعات برنامه ریزی جهت تامین مالی برای حمایت دانش آموزان کم بضاعت،برنامه ریزی جهت حل مشکلات سرویس دانش آموزان وارایه گزارش ازوضعیت هدایت تحصیلی دانش آموزان دستورکارجلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم بودکه پس ازبحث وتبادل نظر اعضا چندین مصوبه داشت