نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی توجیهی مجریان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

برگزاری جلسه ی توجیهی مجریان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم همزمان با سراسرکشورآزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان متوسطه ی دوره اول خاتم دردوحوزه جداگانه برادران دبیرستان نمونه برکت وخواهران دبیرستان انقلاب اسلامی درروز جمعه  94/2/25 ساعت 9صبح برگزار می گردد. گفتنی است دراین آزمون قریب به 112نفرداوطلب دختر وپسرشرکت می نمایند.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش دراین جلسه مجریان را به رعایت مقررات ونظارت مطلوب توصیه نمود