نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم به ریاست آقای حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم و سایر اعضا در محل مدیریت آموزش و پروش خاتم تشکیل گردید .

در ابتدا جلسه حبیب الله کاظمی نسب اظهار داشت برابر ضوابط و دستورالعمل های موجود با بسیج تمام امکانات به پیشبرد برنامه های سواد آموزی کمک کرد و ما با امام قدرت و توان جهت شتاب بخشی به با سوادی شهرستان نهایت همکاری و تعامل را با سواد آموزی داشته باشیم.

در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی شهرستان به ارائه گزارشی از فعالیتهای سواد آموزی و موانع و مشکلات پرداخت و در رابطه با برنامه های جاری از قبیل کلاس ضمن خدمت و برگزاری مسابقه کتابخوانی تحت عنوان خانواده سلامت پرداخت و از عدم ثبت نام اتباع در شهرستان اظهار نارضایتی کرد.