نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن قرآن دردبستان شهید محمدمنتظرقائم

برگزاری جشن قرآن دردبستان شهید محمدمنتظرقائم


برگزاری جشن قرآن دردبستان شهید محمدمنتظرقائم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم باهدف تعمیق وترویج آموزه های قرآنی باحضور مدیرمعاون پرورشی فرهنگی ومربی قرآن آئین معنوی وزیبای جشن قرآن (طرح نغمات ناب قرآنی) دردبستان شهید محمدمنتظرقائم برگزارشد.دراین برنامه دانش آموزان بصورت دست جمعی آیات کلام وحی را به شیوه ترتیل همخوانی کردندوفضای کلاس را مزین وعطرآگین به نغمات خوش قرآنی نمودند