نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین دوره همایش نانو تکنولوژی در شهرستان خاتم

برگزاری اولین دوره همایش نانو تکنولوژی در شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ،اولین دوره همایش نانو تکنولوژی در تاریخ  در 1394/9/25 توسط پژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم و با همکاری آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید.

این دوره از همایش توسط مهندس سروش صحراییان عضو کمیته ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو وابسته به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در دو نوبت صبح برای دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم دختر و پسر و در نوبت بعداز ظهر برای دبیران و آموزگاران مدارس  شهرستان در موضاعاتی از قبیل  کاربرد های فناوری نانو،چگونگی ساخت نانو ذره ها  ، ابزار و وسایل لازم برای ساخت نانو ذره ها  تدریس گردید.

امید است با توجه  و حمایت هر چه بیش تر اولیا و مسئولان موجبات گسترش هرچه بیشتر این فناوری و فناوری هایی از این قبیل را  بتوان در سطح دانش آموزی در شهرستان فراهم اورد.

هرگونه اطلاعات بیشتر در مورد فناوری نانو در سایت www.nano.ir  قابل دسترسی می باشد.