نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور فرماندار خاتم جشنواره خاتم شناسی و جابر ابن حیان افتتاح شد

با حضور فرماندار خاتم جشنواره خاتم شناسی و جابر ابن حیان افتتاح شد


گزارش تصویری

با حضور زاده رحمانی فرماندار خاتم ، حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم و فرهنگیان و سایر مسئولین جشنواره خاتم شناسی و جابر ابن حیان در سالن ورزشی امام جعفر صادق (ع) افتتاح شد.