نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئول اداره تبلیغات اسلامی ازقرائت خانه دبیرستان صدرا

بازدید مسئول اداره تبلیغات اسلامی ازقرائت خانه دبیرستان صدرا


بازدید مسئول اداره تبلیغات اسلامی ازقرائت خانه دبیرستان صدرا
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی حجه الاسلام دشت آبادی باحضوردردبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا خاتم ازقرائت خانه این دبیرستان بازدیدوضمن بررسی وتبادل نظر درخصوص مسائل آموزشی پرورشی با تاج آبادی مدیردبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا،اززحمات مسئولین  ودبیران این دبیرستان تقدیروتشکرکرد