نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم از مدارس دهستان چاهک

بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم از مدارس دهستان چاهک
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ومحمدرضا بذرافشان کارشناس حراست باحضوردردبستان بیهقی ازچندین کلاس درس بازدید وبا پرسش از دانش آموزان مسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی را بررسی کردند.گفتنی است درحاشیه این بازدید مدیر آموزش وپرورش وکارشناس حراست آموزش وپرورش خاتم درجلسه ی هم اندیشی شورای آموزگاران دبستان بیهقی شرکت کردندوضمن تفدیر وتشکر از زحمات آموزگاران ودیگر کارکنان اهم مسائل آموزشی پرورشی و..را مورد بحث وبررسی قراردادند