نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش خاتم از آموزشگاههای سطح شهر

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش خاتم از آموزشگاههای سطح شهر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، زاده رحمانی فرماندار و کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش از آموزشگاه های سطح شهر بازدید نمودند. در این بازدید فرماندار خاتم ضمن بررسی مسائل و مشکلات این آموزشگاه ها و حضور برسر کلاسهای درس و سوال و جواب از دانش آموزان و اهداء جوایز به آنان ، قول مساعدت و همکاری داد.