نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی دانش آموزان پایه اول آموزشگاه منتظر قائم از گلخانه خیارسبز

بازدید علمی دانش آموزان پایه اول آموزشگاه منتظر قائم از گلخانه خیارسبز

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، دانش آموزان پایه اول  ابتدایی آموزشگاه  منتظر قائم ، طی یک بازدید علمی به گلخانه خیار سبز آموزشکده کشاورزی امین  رفتند و از نزدیک با قسمتهای مختلف گیاه و  مراحل رشد خیا ر سبز آشنا شدند.