نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره سنجش آموزش وپرورش استان یزد از کنکورسراسری خاتم

بازدید رئیس اداره سنجش آموزش وپرورش استان یزد از کنکورسراسری خاتم


بازدید رئیس اداره سنجش آموزش وپرورش استان یزد از کنکورسراسری خاتم
همزمان با برگزاری کنکورسراسری ،محمدعلی توکلی رئیس اداره سنجش ، ابوالفضل پهلوان حسینی رئیس اداره فنآوری اطلاعات  اداره کل آموزش وپرورش استان یزد همراه با حبیب الله کاظمی نسب نماینده تام الاختیار سازمان سنجش ومدیر آموزش وپرورش خاتم ازحوزه های  کنکورسراسری  رشته علوم تجربی برادران درمحل دبیرستان نمونه دولتی برکت  وخواهران درمحل  دبیرستان انقلاب اسلامی  بازدید وروند برگزاری کنکورسراسری را بررسی نمودند.شایان ذکراست دررشته ی علوم تجربی خاتم از مجموع 241نفر داوطلب 162نفر مرد و79نفرزن بودند