نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدکارشناس مسئول هسته مشاوره ناحیه دو یزدازقرائت خانه نوروزی خاتم

بازدیدکارشناس مسئول هسته مشاوره ناحیه دو یزدازقرائت خانه نوروزی خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم کارشناس مسئول هسته مشاوره ناحیه دویزد ضمن حضوردر جمع دانش آموزان دبیرستان آیت الله طالقانی به سئوالات آنان پاسخ گفت وآنان را به چگونگی مطالعه ،تقویم زمانبندی وایجادانگیزه بیشترجهت آمادگی برای کنکور94ترغیب وتشویق نمود