نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرکل آموزش وپرورش استان یزد ازمدارس نمونه امام حسین وصدرا

بازدیدمدیرکل آموزش وپرورش استان یزد ازمدارس نمونه امام حسین وصدرا
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم احمدشیرزاد همراه بامهندس  زاده رحمانی فرماندارشهرستان خاتم ،کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم از دبیرستان های نمونه دولتی امام حسین (ع) وعلوم ومعارف اسلامی صدرا بازدید نمودواهم مسائل ومشکلات را مورد بررسی قرارداد.وی در ادامه  درنماز ظهر وعصردانش آموزان دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا حضور یافت وآنان را به کسب علم ،تعلیم ،ورزش   توصیه نمود.دراین بازدیدمدیران مدارس نمونه امام حسین (ع ) وعلوم معارف اسلامی صدرا ضمن خیرمقدم به بازدیدکنندگان ،اهم مسائل ومشکلات را به سمع واطلاع مدیرکل آموزش وپرورش استان یزدرساندند