نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدفرماندارومدیرآموزش وپرورش خاتم ازپروزه عمرانی پزوهشسرای دانش آموزی

بازدیدفرماندارومدیرآموزش وپرورش خاتم ازپروزه عمرانی پزوهشسرای دانش آموزی


بازدیدفرماندارومدیرآموزش وپرورش خاتم ازپروزه عمرانی پزوهشسرای دانش آموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم با هدف بررسی پیشرفت ساخت وساز پروزه عمرانی خیری مرحوم (الهام رسولی
فرماندار ومدیرآموزش وپرورش  شهرستان خاتم از پروژه درحال احداث پژوهشسرای دانش آموزی  بازدید نمودند