نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدفرماندار،امام جمعه خاتم ازقرائت خانه های نوروزی

بازدیدفرماندار،امام جمعه خاتم ازقرائت خانه های نوروزی


بازدیدفرماندار،امام جمعه خاتم ازقرائت خانه های نوروزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم فرماندار،امام جمعه ومدیرآموزش وپرورش خاتم دراین بازدیدروندبرگزاری کلاس های قرائت خانه نوروزی دبیرستان پسرانه آیت الله طالقانی ونمونه دولتی دخترانه برکت را موردبررسی قراردندوضمن تبریک سال جدیدبه دانش آموزان برای آنان آرزوی موفقیت وکامیابی نمودند