نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین جوانه ها درخاتم

آیین جوانه ها درخاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم همزمان با برگزاری آئین زنگ جوانه ها باحضور معاون آموزشی،وخانواده ها در متوسطه اول سمیه فعالیت رسمی دانش آموزان پایه هفتم خاتم در آغازین روزهای فصل بازگشایی مدارس شروع ودانش آموزان به کلاس درس رفتند.دراین آیین فرهنگی محمدکاظمی نسب با تبریک بازگشایی مدارس و تقارن آن با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس،  فرهنگیان و دانش آموزان راپاسدار ارزش های انقلاب و دستاوردهای دفاع مقدس ذکرکردوبرای دانش آموزان آرزوی موفقیت وبهروزی نمودوازازاولیاء خواست همواره درکنار مدرسه باشندودرعملیاتی کردن برنامه های آموزشی وپرورشی مدارس دانش آموزان را کمک نمایند وی براجرای  اولویت های اساسی سند تحول بنیادی مبنی بر سیاست های آموزش و پرورش و نیازهای منطقه تاکیدکرد.گفتنی است دراین آئین دانش آموزان به اجرای قرائت،، حاملان قرآن ،گاردپرچم وچندین برنامه فرهنگی متنوع پرداختند.