نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات علمی فرهنگی هنری دبستان جیحون

آئین تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات علمی فرهنگی هنری دبستان جیحون
دراین آئین فرهنگی علی اصغر فلاحتی مدیر وحکیم پور معاون پرورشی فرهنگی ودیگر آموزگاران مربوطه باحضور درنمازخانه دبستان جیحون با تقدیم لوح سپاس از منتخبین مسابقات سنجش علمی وفرهنگی هنری تجلیل وتقدیربعمل آوردندوضمن توصیه دانش آموزان به تلاش وکوشش بیشتر،ازخداوند منان برای آنان موفقیت وبهروزی مسئلت کردند