نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش تلفیقی دروس ابتدایی در دبستان لقمان حکیم

آموزش تلفیقی دروس ابتدایی در دبستان لقمان حکیم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، در ساعت آموزشی درس هنر کلاس های چند پایه دوم و سوم ابتدایی دبستان لقمان حکیم ، دانش آموزان با آوردن وسایل لازم جهت اجرای این طرح، با راهنمایی آموزگار مربوطه، با استفاده از مواد بازیافتی چون برگه های اضافی و بلااستفاده ی دفاتر سال های گذشته خود ، به ساخت و تهیه اشکال هندسی و دفترچه یادداشت پرداختند که می تواند تلفیقی ازآموزه های دروسی چون هنر و ریاضی  می باشد.