نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آماده سازی تیم بومی محلی دانش آموزان خاتم نماینده استان جهت شرکت در مسابقات کشوری در شهر کرد + تصاویر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، خلیلی رییس اداره تربیت بدنی اداره کل و بابایی کارشناس تربیت بدنی خواهران از تمرینات آماده سازی تیم بومی محلی خاتم نماینده استان جهت شرکت در مسابقات کشوری دانش آموزی در شهرکرد ، بازدید نمودند . گفتنی است دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات روز سه شنبه 24/5/96 به شهرکرد اعزام خواهند شد .