نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی

آزمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، آزمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی جهت آموزش دهندگان با همکاری کارشناس سنجش و امتحانات برگزار گردید.

لازم به ذکر است آقایان محمودی معاون توسعه، پشتیبانی و برنامه ریزی، حکیم پور کارشناس سنجش و ارزیابی و رسولی و کارشناس امور اداری و تشکیلات از این آزمون بازدید به عمل آوردند.