نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی زیارتی دانش آموزان مدرسه سمیه به مشهدالرضا

اردوی زیارتی دانش آموزان مدرسه سمیه به مشهدالرضا
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  دراین اردوی سه روز ه که مدیر ودبیران متوسطه دوره ی اول سمیه نیزحضور داشتنددانش آموزان با مشرف شدن به مشهد الرضا وزیارت بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) سفر زیارتی گردشی خوبی راسپری کردند لازم به ذکراست قریب به 85نفردراین اردوی زیارتی شرکت داشتند