نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی تابستانی تشکیلات فرزانگان

اردوی تابستانی تشکیلات فرزانگان


اردوی تابستانی تشکیلات فرزانگان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،کرامت الله تیموری مدیرسازمان دانش آموزی خاتم تصریح کرد:دانش آموزان عضوتشکیلات فرزانگان (جوینده )متوسطه ی دوره ی اول خاتم همزمان باسایر شهرستان ها ومناطق استان یزد دراردوی تابستانی تشیکلات فرزانگان در محل اردوگاه شهید صدوقی سانیچ شهرستان تفت حضوریافتند .گفتنی است اولین گروه ده نفره تشکیلات فرزانگان (جوینده ) متوسطه ی دوره اول خاتم روزگذشته عازم اردو شدند.درطول این اردودانش آموزان درکارگاههای آموزشی امداد و نجات،سخنوری ونویسندگی ،شیوه اداره جلسات ،گره  زنی ، آشپزی و وباهدف ایجاد شور وشعف ونشاط در طبیعت گردی،مسابقات فوتبال ،والیبال ،هفت سنگ ،کوهنوردی و طناب کشی  و.. شرکت وباهم رقابت می نمایند.زمان اردوی تشکیلاتی فرزانگان وپیشتازان ازیازده مردادلغایت نوزده مردادماه خواهدبود