نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون شهری هنرآموزان هنرستان کشاوورزی

اردوی برون شهری هنرآموزان هنرستان کشاوورزی


اردوی برون شهری هنرآموزان هنرستان کشاوورزی
  به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم درسال مزین به همدلی وهمزبانی ملت ودولت اردوی برون شهری هنرآموزان ودبیران هنرستان کشاورزی شهید سید مصطفی خمینی (ره) درمحل تفریحی گردشی روستای دهمورد فارس برگزارشددراین اردوهنرآموزان ودبیران درزمینه ی مسائل آموزشی وتربیتی بحث وتبادل نظرکردند