نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوي دبيران مدارس متوسطه دوره ي دوم خاتم

اردوي دبيران مدارس متوسطه دوره ي دوم خاتم


اردوي دبيران مدارس متوسطه دوره ي دوم خاتم
باهدف گراميداشت هفته مقام معلم ودرراستاي افزايش  تقويت روحيه  همکاران آموزشي ، اردوي برون منطقه اي دبيران مدارس متوسطه دوره ي دوم  امام خميني آیت الله طالقانی او نمونه امام حسين (ع) شهرستان خاتم درمنطقه اي تفريحي گردشگري سرچهان برگزارشددراين اردوي يکروزه دبيران متوسطه ی دوره دوم خاتم بابیان خاطرات  لحظات مفرحي را سپري کردند.