نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوي برون منطقه اي دانش آموزان دبستان مباشري،قره چاهي

اردوي برون منطقه اي دانش آموزان دبستان مباشري،قره چاهي


اردوي برون منطقه اي دانش آموزان دبستان مباشري،قره چاهي

با هدف تقويت روحيه دانش آموزان و افزايش ارتباط صميمانه بين معلمان و دانش آموزان در خارج از فضاي مدرسه و با ايجاد انگيزه براي يادگيري درس و تمرين قوانين مهم اجتماعي، تقويت اعتماد به نفس شوراهاي دانش آموزي که تاثيرات خوبي براي آينده دانش آموزان دارد به سرپرستي مديرآموزگاران دهقان وقره چاهي اردوي برون منطقه اي دانش آموزان دبستان هاي مختلط شهيد مباشري،قره چاهي ازجاذبه هاي ديدني وگردشگري شهرستان شيرازبرگزارشد. گفتني است دراين اردوي تفريحي زيازتي قريب به ۳۸دانش آموز پسر ودخترحضورداشتند

.