نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم درسال 93

آخرین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم درسال 93


آخرین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم درسال 93
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باهئف هم افزایی همفکری هم اندیشی باحضورکلیه کارکنان مدیریت آموزش وپرورش خاتم آخرین جلسه ی شورای اداری برگزارشد.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه پیشاپیش عیدنوروزرا تبریک و صمیمانه اززحمات بی شائبه ی معاونین وکارشناسان تقدیروتشکرنمودوبرای آنان ازخداوندمتعال آرزوی موفقیت وبهروزی درسال جدیدمسئات نمود.وی وفاق ،همدلی  وحضورمستمردرجلسات وروحیه تفاهم همکاران را   ستود .گفتنی است سی ومین  وآخرین جلسه ی  شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم درسال1393 تشکیل شد