نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای جشنواره بهاره تلاشگران امروز، برگزیدگان فردا دبستان هاشمی نژاد

اجرای جشنواره بهاره تلاشگران امروز، برگزیدگان فردا دبستان هاشمی نژاد


اجرای جشنواره بهاره تلاشگران امروز، برگزیدگان فردا دبستان هاشمی نژاد
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  آموزش وپرورش خاتم  دراین جشنواره که موردبازدید مدیرآموزش وپرورش ،معاون آموزشی وکارشناسان حراست  وآموزش ابتدایی خاتم قرارگرفت دستاوردهای علمی ،ابتکارت خلاقیت ها ،دست ساز ها وهنرهای دستی دانش آموزان  دبستان شهید هاشمی نژادبه معرض نمایش گذاشته شدوآثار منتخب وبرتردانش آموزان  پس از بررسی جهت ارزیابی  به استان ارسال شد